Zavřít zprávu

Něco se pokazilo

Špatná odezva serveru. Zkuste obnovit stránku.

Pravidla Baťa klubu

Načítání bodů

 • 1 Kč útraty = 1 věrnostní bod.
 • Body se načítají za nákupy v prodejnách i za nákupy v e-shopu www.bata.cz.
 • Pro načtení bodů při nákupu v prodejně je nutné při placení předložit Baťa kartu nebo při nákupu bez karty požádat prodejní personál o vyhledání na pokladně (podle jména a příjmení, nebo e-mailu).
 • Při nákupu v e-shopu je nutné se přihlásit do svého účtu před dokončením objednávky.
 • Body není možné načítat dodatečně.

Poukázky za nasbírané body

 • Nárok na poukázku vzniká ihned po dosažení vyšší úrovně členství (po nasbírání minimální hodnoty bodů pro danou úroveň členství).
 • Poukázky jsou zasílány e-mailem.
 • Poukázky je možné uplatnit při nákupu v prodejnách i e-shopu po předložení kódu dané poukázky.
 • Možnosti uplatnění:
  • V prodejně po předložení kódu poukázky ve vytištěném e-mailu nebo zobrazení na mobilu.
  • V e-shopu po přihlášení do účtu (poukázky jsou viditelné v posledním kroku objednávky).
 • Aktuální přehled poukázek je možné zjistit po přihlášení do svého účtu na klub.bata.cz.
 • Poukázky mají omezenou platnost a nejsou směnitelné za peníze.
 • Poukázky je možné uplatnit pouze na zboží, nikoli na dopravu.
 • Poukázku Vám pošleme emailem za 46 dní od vzniku nároku na poukázku. Výjimku tvoří poukázka v hodnotě 100 Kč, kterou Vám zašleme ihned po vzniku nároku.

Další výhody

 • Dárek k narozeninám – sleva 10 % na veškerý sortiment platí na jeden nákup po celý týden, ve kterém má člen Baťa klubu narozeniny.
 • Dárek k výročí registrace do klubu – sleva 15 % na veškerý sortiment platí na jeden nákup po celý týden, ve kterém má člen Baťa klubu výročí registrace do Baťa klubu.
 • Trvalá sleva na všechny nákupy – 20% sleva pouze pro členy v úrovni PLATINUM. Sleva platí ihned po dosažení nejvyšší úrovně členství na všechny další nákupy až do konce následující sezóny.

Sezóna

 • Nasbírané body nelze převést do další sezóny, na konci sezóny dojde k jejich smazání.
 • Dosažená úroveň členství v době uzávěrky se do další sezóny převádí (platí celou další sezónu)
 • Např. členové v úrovni PLATINUM mají nárok na slevu 20 % nejen do konce sezóny, kdy této úrovně dosáhli, ale i po celou další sezónu. Stejná mechanika platí pro výhody u ostatních úrovní členství.
 • Startem nové sezóny začíná každý člen s nulovým počtem bodů a v průběhu sezóny má možnost opět získat poukázky v hodnotě až 2 600 Kč.
 • Nová sezóna začíná vždy první středu v dubnu.

Kombinovatelnost klubových výhod

 • Hodnotové poukázky (100 Kč, 300 Kč apod.) je možné sčítat i kombinovat s jiným typem kombinovatelné slevy (kombinovatelnost je uvedena v podmínkách každé akce/slevy).
 • Procentuální výhody (narozeninová sleva 10 %, sleva 15 % k výročí registrace do klubu a sleva 20 % pro členy v úrovni PLATINUM) je možné je kombinovat (jsou z nákupu odečítány postupně podle jejich výše).
 • Příklad 1: Člen klubu má nárok na všechny 3 procentuální slevy najednou. Slevy jsou z nákupu odečítány postupně od nejvyšší po nejnižší:
  • Nejprve bude odečtena 20% sleva pro členy v úrovni PLATINUM.
  • Ze snížené ceny pak bude odečtena 15% sleva k výročí registrace do klubu.
  • A ze snížené ceny pak bude odečtena 10% narozeninová sleva.
 • Příklad 2: Člen klubu má nárok na slevu k výročí registrace do klubu a zároveň na narozeninovou slevu:
  • Nejprve bude odečtena 15% sleva za výročí registrace do klubu.
  • A ze snížené ceny pak bude odečtena 10% narozeninová sleva.

Podrobná pravidla klubu

Pravidla Baťa klubu

I. Úvodní ustanovení

Baťa klub (dále jako „Baťa klub“ nebo „klub“) je věrnostní program pro zákazníky společnosti BAŤA, akciová společnost, se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, IČ: 44268050 (dále jako „společnost BAŤA“). Tento program je zaměřen na poskytování výhod pro zákazníky společnosti BAŤA. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do Baťa klubu.

II. Vznik členství v Baťa klubu

Členem Baťa klubu se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství v Baťa klubu a provede řádnou registraci do Baťa klubu. Členem klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Registrací do Baťa klubu osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly Baťa klubu.

Registrace do Baťa klubu se provádí:

 1. na prodejnách společnosti BAŤA (seznam prodejen na www.bata.cz/prodejny),
 2. on-line prostřednictvím www.bata.cz nebo www.klub.bata.cz.

Člen Baťa klubu je povinen své údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně. Člen Baťa klubu je povinen při registraci do Baťa klubu a při aktualizaci údajů uvádět pravdivé údaje.
Členství v Baťa klubu je nepřevoditelné.

III. Čerpání výhod Baťa klubu

Členové Baťa klubu jsou odměňováni podle výše bodů, nasbíraných u společnosti BAŤA zejména za realizované nákupy. Odměny společnost BAŤA poskytuje ve formě slevových poukázek na nákup u společnosti BAŤA, a to podle množství získaných bodů. Podrobnosti ohledně přidělování bodů a poukázek, úrovní členství v Baťa klubu, poskytování karet a další podmínky týkající se poskytování výhod členům klubu jsou uvedeny vždy aktuálně na www.klub.bata.cz. Uvedené podmínky jsou součástí Pravidel Baťa klubu. Společnost BAŤA si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat či jinak měnit.
Slevové poukázky na nákup u společnosti BAŤA lze využít pouze u společnosti BAŤA. Poukázky nelze vyměnit za peníze. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nemusí být slevová poukázka akceptována.
Platnost slevové poukázky nelze prodloužit.

Důvody neuznání (neakceptace) slevové poukázky jsou zejména tyto:

 1. vypršela doba platnosti poukázky,
 2. lze pochybovat o pravosti poukázky,
 3. došlo ke zneužití poukázky či výhod členství v klubu,
 4. zaniklo členství v Baťa klubu.

IV. Zánik členství v Baťa klubu

Členství v Baťa klubu zaniká z těchto důvodů:

 1. člen klubu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně údajů,
 2. člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly Baťa klubu,
 3. na žádost člena klubu,
 4. člen klubu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 5. člen klubu nerealizoval během dvou let žádný nákup na svoji kartu a z tohoto důvodu společnost BAŤA rozhodne o zániku členství,
 6. z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena klubu).

Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím v Baťa klubu.

V. Ochrana osobních údajů

Člen Baťa klubu svým podpisem na přihlášce nebo jinou formou registrace do Baťa klubu uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů uvedených v přihlášce nebo v rámci registrace, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku a také v souvislosti s členstvím v Baťa klubu (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. společnosti BAŤA, akciová společnost, se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, IČ: 44268050, a společnosti Bata Brands SA, se sídlem Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švýcarsko, reg. číslo CHE-107.822.593, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).
Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu, případně na dobu trvání členství v Baťa klubu. Člen Baťa klubu bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

Společnost BAŤA je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy výherců soutěží pořádaných v rámci Baťa klubu, jakož i jejich jméno, příjmení a obec, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen klubu uděluje registrací do Baťa klubu.
Veškeré odměny v rámci Baťa klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost BAŤA si vyhrazuje právo změnit či upravit Pravidla Baťa klubu. Členové klubu budou o těchto změnách informováni na prodejnách a na www.bata.cz nebo www.klub.bata.cz, případně jiným vhodným způsobem. Společnost BAŤA připravila věrnostní program Baťa klub s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost Baťa klubu.
Tato Pravidla Baťa klubu vydala společnost BAŤA jako závazný předpis pro provozování Baťa klubu v České republice.

Tato Pravidla Baťa klubu jsou platná od 2. 3. 2017.

Načítání...

Odeslali jsme nové heslo na Váš e-mail.

Pokračujte na přihlášení

Ztratil jste heslo?

Je snadné ztratit přehled o vašich přístupových údajích. Chceme vám proto pomoci s jednoduchou obnovou hesla.

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Přihlášení

Pokud jste se do starého klubu přihlašovali číslem karty a PINem, tak pro první přihlášení do nového klubu zadejte číslo karty (bez mezer) do pole pro e-mail a PIN do pole pro heslo.

Zapomněli jste heslo?

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Byli jste úspěšně přihlášeni jako

Načítání...

Děkujeme, že jste se k nám přidali

Stačí pouze zkontrolovat Váš e-mail a potvrdit přihlášení k odběru. Již brzy se můžete těšit na novinky od Bati. Bereme spam hodně vážně, chceme proto mít jistotu, že je všechno správně.