Zavřít zprávu

Něco se pokazilo

Špatná odezva serveru. Zkuste obnovit stránku.

Základní informace o Baťa klubu

Načítání bodů

 • 1 Kč útraty = 1 věrnostní bod.
 • Body se načítají za nákupy v prodejnách i za nákupy v e-shopu www.bata.cz.
 • Pro načtení bodů při nákupu v prodejně je nutné při placení předložit Baťa kartu nebo při nákupu bez karty požádat prodejní personál o vyhledání na pokladně (podle jména a příjmení, nebo e-mailu).
 • Při nákupu v e-shopu je nutné se přihlásit do svého účtu před dokončením objednávky.

Poukázky za nasbírané body

 • Nárok na poukázku vzniká ihned po dosažení vyšší úrovně členství (po nasbírání minimální hodnoty bodů pro danou úroveň členství).
 • Poukázky jsou zasílány e-mailem.
 • Poukázky je možné uplatnit při nákupu v prodejnách i e-shopu po předložení kódu dané poukázky.
 • Možnosti uplatnění:
  • V prodejně po předložení kódu poukázky ve vytištěném e-mailu nebo zobrazení na mobilu.
  • V e-shopu po přihlášení do účtu (poukázky jsou viditelné v posledním kroku objednávky).
 • Aktuální přehled poukázek je možné zjistit po přihlášení do svého účtu na klub.bata.cz.
 • Poukázky mají omezenou platnost a nejsou směnitelné za peníze.
 • Poukázky je možné uplatnit pouze na zboží, nikoli na dopravu.
 • Poukázku Vám pošleme emailem za 46 dní od vzniku nároku na poukázku. Výjimku tvoří poukázka v hodnotě 100 Kč, kterou Vám zašleme ihned po vzniku nároku.

Sezóna

 • Nasbírané body nelze převést do další sezóny, na konci sezóny dojde k jejich smazání.
 • Dosažená úroveň členství v době uzávěrky se do další sezóny převádí (platí celou další sezónu)
 • Např. členové v úrovni PLATINUM mají nárok na slevu 20 % nejen do konce sezóny, kdy této úrovně dosáhli, ale i po celou další sezónu, tj. do 2.4.2019. Stejná mechanika platí pro výhody u ostatních úrovní členství.
 • Startem nové sezóny začíná každý člen s nulovým počtem bodů a v průběhu sezóny má možnost opět získat poukázky v hodnotě až 2 600 Kč.
 • Nová sezóna začíná vždy první středu v dubnu.
 • Poukázky a jejich platnost naleznete po přihlášení do vašeho účtu.

Kombinovatelnost klubových výhod

 • Hodnotové poukázky (100 Kč, 300 Kč apod.) je možné sčítat i kombinovat s jiným typem kombinovatelné slevy (kombinovatelnost je uvedena v podmínkách každé akce/slevy).
 • Procentuální výhody (narozeninová sleva 10 %, sleva 15 % k výročí registrace do klubu a sleva 20 % pro členy v úrovni PLATINUM) je možné kombinovat mezi sebou (jsou z nákupu odečítány postupně podle jejich výše).
 • Příklad 1: Člen klubu má nárok na všechny 3 procentuální slevy najednou. Slevy jsou z nákupu odečítány postupně od nejvyšší po nejnižší:
  • Nejprve bude odečtena 20% sleva pro členy v úrovni PLATINUM.
  • Ze snížené ceny pak bude odečtena 15% sleva k výročí registrace do klubu.
  • A ze snížené ceny pak bude odečtena 10% narozeninová sleva.
 • Příklad 2: Člen klubu má nárok na slevu k výročí registrace do klubu a zároveň na narozeninovou slevu:
  • Nejprve bude odečtena 15% sleva za výročí registrace do klubu.
  • A ze snížené ceny pak bude odečtena 10% narozeninová sleva.
 • Klubové slevy nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami (například se slevou 20% na všechny sandály)

Pravidla klubu

Zásady zpracování osobních údajů

Pravidla Baťa klubu

I. Úvodní ustanovení

Baťa klub (dále jako „Baťa klub“ nebo „klub“) je věrnostní program pro zákazníky společnosti BAŤA, akciová společnost, se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, IČ: 44268050 (dále jako „společnost BAŤA“). Tento program je zaměřen na poskytování výhod pro zákazníky společnosti BAŤA. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do Baťa klubu.

II. Vznik členství v Baťa klubu

Členem Baťa klubu se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství v Baťa klubu a provede řádnou registraci do Baťa klubu. Členem klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Registrací do Baťa klubu osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly Baťa klubu.

Registrace do Baťa klubu se provádí:

 1. na prodejnách společnosti BAŤA (seznam prodejen na www.bata.cz/prodejny),
 2. on-line prostřednictvím www.bata.cz nebo www.klub.bata.cz.

Člen Baťa klubu je povinen své údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně. Člen Baťa klubu je povinen při registraci do Baťa klubu a při aktualizaci údajů uvádět pravdivé údaje.
Členství v Baťa klubu je nepřevoditelné.

III. Čerpání výhod Baťa klubu

Členové Baťa klubu jsou odměňováni podle výše bodů, nasbíraných u společnosti BAŤA zejména za realizované nákupy. Odměny společnost BAŤA poskytuje ve formě slevových poukázek na nákup u společnosti BAŤA, a to podle množství získaných bodů. Podrobnosti ohledně přidělování bodů a poukázek, úrovní členství v Baťa klubu, poskytování karet a další podmínky týkající se poskytování výhod členům klubu jsou uvedeny vždy aktuálně na www.klub.bata.cz. Uvedené podmínky jsou součástí Pravidel Baťa klubu. Společnost BAŤA si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat či jinak měnit.
Slevové poukázky na nákup u společnosti BAŤA lze využít pouze u společnosti BAŤA. Poukázky nelze vyměnit za peníze. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nemusí být slevová poukázka akceptována.
Platnost slevové poukázky nelze prodloužit.

Důvody neuznání (neakceptace) slevové poukázky jsou zejména tyto:

 1. vypršela doba platnosti poukázky,
 2. lze pochybovat o pravosti poukázky,
 3. došlo ke zneužití poukázky či výhod členství v klubu,
 4. zaniklo členství v Baťa klubu.

IV. Zánik členství v Baťa klubu

Členství v Baťa klubu zaniká z těchto důvodů:

 1. člen klubu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně údajů,
 2. člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly Baťa klubu,
 3. na žádost člena klubu,
 4. člen klubu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 5. člen klubu nerealizoval během dvou let žádný nákup na svoji kartu a z tohoto důvodu společnost BAŤA rozhodne o zániku členství,
 6. z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena klubu).

Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím v Baťa klubu.

V. Ochrana osobních údajů

Zájemce o členství v Baťa klubu svým podpisem na přihlášce nebo jinou formou registrace do Baťa klubu uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních údajů uvedených v přihlášce nebo v rámci registrace (zejména v rozsahu jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), jakož i dalších osobních údajů případně získaných v souvislosti s členstvím v Baťa klubu (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. společnosti BAŤA, akciová společnost, se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, IČ: 44268050, a společnosti Bata Brands SA, se sídlem Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švýcarsko, reg. číslo CHE-107.822.593, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je uveden v rámci dokumentu „Ochrana osobních údajů“, dostupném na www.klub.bata.cz.
Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace účasti v Baťa klubu, s tím, že v rámci Baťa klubu jsou mimo jiné poskytovány výhody a zasílána obchodní sdělení.
Souhlas se poskytuje na dobu trvání členství v Baťa klubu. Souhlas lze kdykoliv odvolat – vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů nelze realizovat členství v Baťa klubu, odvoláním souhlasu členství v Baťa klubu zaniká.
Další podmínky zpracování osobních údajů včetně práv a povinností subjektu údajů jsou uvedeny v dokumentu „Ochrana osobních údajů“, přičemž subjekt údajů prohlašuje, že byl s tímto dokumentem seznámen.
Subjekt údajů dále prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.
Podpisem této přihlášky zájemce o členství v Baťa klubu vyslovuje svůj souhlas s Pravidly Baťa klubu a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

VI. Závěrečná ustanovení

Společnost BAŤA je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy výherců soutěží pořádaných v rámci Baťa klubu, jakož i jejich jméno, příjmení a obec, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen klubu uděluje registrací do Baťa klubu.
Veškeré odměny v rámci Baťa klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost BAŤA si vyhrazuje právo změnit či upravit Pravidla Baťa klubu. Členové klubu budou o těchto změnách informováni na prodejnách a na www.bata.cz nebo www.klub.bata.cz, případně jiným vhodným způsobem. Společnost BAŤA připravila věrnostní program Baťa klub s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost Baťa klubu.
Tato Pravidla Baťa klubu vydala společnost BAŤA jako závazný předpis pro provozování Baťa klubu v České republice.

Tato Pravidla Baťa klubu jsou platná od 25. 5. 2018.

Ochrana osobních údajů

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení").

Totožnost správců:

BAŤA, akciová společnost, se sídlem Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Česká republika, IČ: 44268050, registrace B 872 vedená u Krajského soudu v Brně;

Bata Brands SA, se sídlem Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švýcarsko, reg. číslo CHE-107.822.593
(pro účely tohoto dokumentu se „správcem“ rozumí kterýkoliv ze správců specifikovaných výše)

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování BAŤA, akciová společnost, Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Česká republika, adresa elektronické pošty kontakt@bata.cz, telefon +420 577 685 277, web www.bata.cz. Prokazatelné doručení informace na uvedené kontakty vyvolává následky vůči oběma správcům.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

……………………….., adresa elektronické pošty …………………….., telefon ………………….

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Zpracovávány budou tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa a pohlaví.

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení (včetně sdělení založených na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování). Vaše osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány na základě souhlasu uděleného Vámi jakožto subjektem údajů podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, avšak jde o požadavek, jehož splnění je nezbytné pro odebírání obchodních sdělení. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, avšak bez jejich poskytnutí tato sdělení odebírat. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (viz bod „Vaše práva související se zpracováním osobních údajů"), avšak odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude mít za následek zánik Vašeho odběru obchodních sdělení.

Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedené můžete být na základ Vámi uděleného souhlasu v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 2) Nařízení předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování (profilováním se dle ustanovení článku 4 odst. 4) Nařízení rozumí: „Zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.“ Správce při profilování používá osobní údaje k přizpůsobení webu (včetně e-shopu) a obchodních sdělení Vašim preferencím a potřebám na základě Vašich předchozích aktivit na webu (včetně e-shopu). Udělení souhlasu s profilováním není zákonným požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, avšak jde o požadavek, jehož splnění je nezbytné pro odebírání obchodních sdělení.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Příjemci osobních údajů mohou být dopravci a poštovní doručovatelé specifikovaní v příloze tohoto dokumentu.

Vaše osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelé). Zpracovateli jsou subjekty uvedené v příloze tohoto dokumentu.

Předání osobních údajů:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy po dobu Vašeho přihlášení k odběru obchodních sdělení, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Mate právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely výše uvedené jakož i právo odvolat udělený souhlas s profilováním. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním kteréhokoliv Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, mate dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobni údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu
 • a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Mate právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2) Nařízení (vizte bod „Právo vznést námitku“);
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo vznést námitku:

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování.

Právo na přenositelnost údajů:

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mate právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce: adresa pro doručování BAŤA, akciová společnost, Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Česká republika, adresa elektronické pošty kontakt@bata.cz, telefon +420 577 685 277, web www.bata.cz

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz.Přílohou tohoto dokumentu je seznam příjemců a zpracovatelů.

Načítání...

Odeslali jsme nové heslo na Váš e-mail.

Pokračujte na přihlášení

Ztratil jste heslo?

Je snadné ztratit přehled o vašich přístupových údajích. Chceme vám proto pomoci s jednoduchou obnovou hesla.

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Přihlášení

Pokud jste se do starého klubu přihlašovali číslem karty a PINem, tak pro první přihlášení do nového klubu zadejte číslo karty (bez mezer) do pole pro e-mail a PIN do pole pro heslo.

Zapomněli jste heslo?

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Byli jste úspěšně přihlášeni jako

Načítání...

Děkujeme, že jste se k nám přidali

Stačí pouze zkontrolovat Váš e-mail a potvrdit přihlášení k odběru. Již brzy se můžete těšit na novinky od Bati. Bereme spam hodně vážně, chceme proto mít jistotu, že je všechno správně.