Zavřít zprávu

Něco se pokazilo

Špatná odezva serveru. Zkuste obnovit stránku.

Pravidla Baťa klubu

I. Úvodní ustanovení

Baťa klub (dále jako „Baťa klub“ nebo „klub“) je věrnostní program pro zákazníky společnosti BAŤA, akciová společnost, se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, IČ: 44268050 (dále jako „společnost BAŤA“). Tento program je zaměřen na poskytování výhod pro zákazníky společnosti BAŤA. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do Baťa klubu.

II. Vznik členství v Baťa klubu

Členem Baťa klubu se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství v Baťa klubu a provede řádnou registraci do Baťa klubu. Členem klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Registrací do Baťa klubu osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly Baťa klubu.

Registrace do Baťa klubu se provádí:

Člen Baťa klubu je povinen své údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně. Člen Baťa klubu je povinen při registraci do Baťa klubu a při aktualizaci údajů uvádět pravdivé údaje.
Členství v Baťa klubu je nepřevoditelné.

III. Čerpání výhod Baťa klubu

Členové Baťa klubu jsou odměňováni podle výše bodů, nasbíraných u společnosti BAŤA zejména za realizované nákupy. Odměny společnost BAŤA poskytuje ve formě slevových poukázek na nákup u společnosti BAŤA, a to podle množství získaných bodů. Podrobnosti ohledně přidělování bodů a poukázek, úrovní členství v Baťa klubu, poskytování karet a další podmínky týkající se poskytování výhod členům klubu jsou uvedeny vždy aktuálně na www.klub.bata.cz. Uvedené podmínky jsou součástí Pravidel Baťa klubu. Společnost BAŤA si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat či jinak měnit.
Slevové poukázky na nákup u společnosti BAŤA lze využít pouze u společnosti BAŤA. Poukázky nelze vyměnit za peníze. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nemusí být slevová poukázka akceptována.
Platnost slevové poukázky nelze prodloužit.

Důvody neuznání (neakceptace) slevové poukázky jsou zejména tyto:

  • vypršela doba platnosti poukázky,
  • lze pochybovat o pravosti poukázky,
  • došlo ke zneužití poukázky či výhod členství v klubu,
  • zaniklo členství v Baťa klubu.

IV. Zánik členství v Baťa klubu

Členství v Baťa klubu zaniká z těchto důvodů:

  • člen klubu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně údajů,
  • člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly Baťa klubu,
  • na žádost člena klubu,
  • člen klubu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
  • člen klubu nerealizoval během dvou let žádný nákup na svoji kartu a z tohoto důvodu společnost BAŤA rozhodne o zániku členství,
  • z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena klubu).

Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím v Baťa klubu.

V. Ochrana osobních údajů

Člen Baťa klubu svým podpisem na přihlášce nebo jinou formou registrace do Baťa klubu uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů uvedených v přihlášce nebo v rámci registrace, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku a také v souvislosti s členstvím v Baťa klubu (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. společnosti BAŤA, akciová společnost, se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, IČ: 44268050, a společnosti Bata Brands SA, se sídlem Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švýcarsko, reg. číslo CHE-107.822.593, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).
Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu, případně na dobu trvání členství v Baťa klubu. Člen Baťa klubu bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

Společnost BAŤA je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy výherců soutěží pořádaných v rámci Baťa klubu, jakož i jejich jméno, příjmení a obec, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen klubu uděluje registrací do Baťa klubu.
Veškeré odměny v rámci Baťa klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost BAŤA si vyhrazuje právo změnit či upravit Pravidla Baťa klubu. Členové klubu budou o těchto změnách informováni na prodejnách a na www.bata.cz nebo www.klub.bata.cz, případně jiným vhodným způsobem. Společnost BAŤA připravila věrnostní program Baťa klub s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost Baťa klubu.
Tato Pravidla Baťa klubu vydala společnost BAŤA jako závazný předpis pro provozování Baťa klubu v České republice.

Tato Pravidla Baťa klubu jsou platná od 1. 11. 2016.

Date How Spending Points
4.6.2016 In store purchase
Via Pollio, 50 c/o C.C.le Auchan Loc.
Casalbertone 00159
Roma
Purchase detail
140€ 140
3.6.2016 Online purchase
Purchase detail
260€ 40
1.6.2016 Profile bonus - 15
30.5.2016 Welcome bonus - 20
Všechny společnosti Baťovy světové organizace si kladou za cíl rozvíjet a podporovat myšlenky a hodnoty, které u naší firmy vznikly před více než sto lety.
Načítání...

Odeslali jsme nové heslo na Váš e-mail.

Pokračujte na přihlášení

Ztratil jste heslo?

Je snadné ztratit přehled o vašich přístupových údajích. Chceme vám proto pomoci s jednoduchou obnovou hesla.

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Přihlášení

Pokud jste se do starého klubu přihlašovali číslem karty a PINem, tak pro první přihlášení do nového klubu zadejte číslo karty (bez mezer) do pole pro e-mail a PIN do pole pro heslo.

Zapomněli jste heslo?

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Byli jste úspěšně přihlášeni jako

Načítání...

Děkujeme, že jste se k nám přidali

Stačí pouze zkontrolovat Váš e-mail a potvrdit přihlášení k odběru. Již brzy se můžete těšit na novinky od Bati. Bereme spam hodně vážně, chceme proto mít jistotu, že je všechno správně.